Artikel 6 WVW: Zaken met over het algemeen enkel slachtoffers

Een risicozitting in het strafrecht

Een risicozitting in het strafrecht, een strafzaak waarbij de emoties hoog op kunnen lopen.

Een cliënt van Singel Advocaten is aangemerkt als verdachte van artikel 6 Wegenverkeerswet: het veroorzaken van een ernstig ongeval met slachtoffers die ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen terwijl hij verkeerde onder invloed van alcohol.

Het politieverhoor

Cliënt had een brief ontvangen dat hij was uitgenodigd om te verschijnen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring voor een ongeval dat eerder dat jaar had plaatsgevonden. Omdat cliënt verstandelijk beperkt is heeft hij samen met zijn vader een advocaat van Singel Advocaten benaderd om hem tijdens het politieverhoor rechtsbijstand te verlenen. Namens Singel Advocaten was strafrechtadvocaat mr. Veldman aanwezig bij het verhoor en heeft zij aan de cliënt rechtsbijstand verleend. Na afloop van het verhoor werd met cliënt en zijn vader afgesproken dat mocht een dagvaarding volgen, zij direct contact met haar op zouden nemen om het verdere verloop van de zaak te bespreken.

De dagvaarding

Nadat het politieonderzoek is afgerond heeft de officier van justitie besloten dat de cliënt van Singel Advocaten gedagvaard zal worden voor de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Cliënt heeft zich ook nu weer direct tot zijn strafrechtadvocaat gewend en samen hebben zij de zaak uitvoerig voorbereid en besproken.

Aanloop naar de inhoudelijke behandeling ter zitting

Daags voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak van de cliënt van Singel Advocaten heeft de officier van justitie contact opgenomen met de Bredase strafrechtadvocaat. Gezien de belangstelling voor de zitting van het slachtoffer en zijn naasten, heeft de officier van jusitie ervoor gekozen de zaak aan te merken als een risicozitting. Wat betekent dit in de praktijk? En wat betekent dit voor onze cliënt?

Cliënt diende zich op de dag van de zitting te melden bij de achteringang van de Rechtbank zodat een directe confrontatie met het slachtoffer en zijn naasten kan worden voorkomen. Voor een 'vrije' verdachte is dit best ingrijpend. Onze cliënt werd opgehaald door de parketpolitie en gefouilleerd in een ophoudingscel in het arrestantencomplex van de Rechtbank. De tijd tot aan de zitting hoeft cliënt gelukkig niet in een ophoudcel te wachten zoals een verdachte in voorarrest wel moet, cliënt mocht samen met zijn strafrechtadvocaat mr. Veldman wachten in een advocatenspreekkamer waar zij zich nog konden voorbereiden op de inhoudelijke zitting.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak

Om 10.00 uur in de ochtend stipt werden de cliënt en zijn strafrechtadvocaat opgehaald door de parketpolitie en naar de zittingszaal gebracht. Nadat de verdachte (onze cliënt) en zijn strafrechtadvocaat waren geinstalleerd werden de slachtoffers de zittingszaal binnengelaten. De overige aanwezigen mochten de inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgen vanaf de publieke tribune, een tribune die is afgescheiden van de zittingszaal door middel van een glazen wand.

De Voorzitter van de Meervoudige Kamer heeft iedereen in de zittingszaal, alvorens over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, toegesproken en aangegeven dat wanneer de emoties (te) hoog op zouden lopen, de strafzaak voor enige tijd even stil gelegd zou kunnen worden. De behandeling van de strafzaak is gemoedelijk verlopen en na afloop van de strafzaak hebben de cliënt en mr. Veldman de rechtbank wederom via de achteruitingang van de Rechtbank verlaten, voorgaande om wederom een directe confrontatie met de slachtoffers te voorkomen. Omdat het een strafzaak bij de Meervoudige Kamer betrof zal de Rechtbank twee weken na de inhoudlijke behandeling van de strafzaak uitspraak doen.

 

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op