Vlogs waarin een (ex)wethouder wordt besproken vormen geen belaging

Vlogs waarin een (ex)wethouder wordt besproken vormen geen belaging

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 25 februari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over onder andere belaging.

Vlogs waarin een (ex)wethouder wordt besproken vormen geen belaging

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor belaging. Hij werd er immers van verdacht wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk te hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, door meermalen in een relatief kort tijdsbestek videoboodschappen te hebben geplaatst waarbij het slachtoffer ter sprake werd gebracht/werd aangesproken op zijn handelen.

 

Feiten en omstandigheden

De verdachte heeft vlogs op zijn YouTube-kanaal geplaatst waarin het slachtoffer voorkomt en besproken wordt. De video’s betreffen beelden waarin de verdachte met de medeverdachte gesprekken voert over onder andere politieke en maatschappelijke onderwerpen die spelen in de gemeente Steenbergen.

 

Standpunt advocaat

De advocaat is van mening dat er geen sprake is van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. In het dossier zijn zeven filmpjes beschreven, waarvan drie filmpjes uitlatingen bevatten over het slachtoffer, die in de tenlastelegging zijn opgenomen. In deze filmpjes is er geen sprake van een dreigende setting en wordt er niet gescholden.

 

Standpunt Officier van Justitie

De Officier van Justitie is van mening dat de verdachte van belaging moet worden vrijgesproken. Uit rechtspraak blijkt dat een beperking van het recht van vrijheid van meningsuiting niet snel is toegestaan voor zover een en ander zich afspeelt in het kader van het publieke debat. De verdachte heeft verklaard dat hij met zijn vlogs de democratie in de gemeente Steenbergen probeert te beschermen. Het betreffen geen heel grove beledigingen en de uitlatingen zijn niet aantoonbaar gericht op het privéleven van het slachtoffer. De Officier is al met al van mening dat de filmpjes weliswaar als vervelend konden worden ervaren door het slachtoffer, maar dat deze filmpjes (en de uitlatingen die daarin worden gedaan) de grens van het strafrecht niet overschrijden.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank is van mening dat de videobeelden geen belaging opleveren van het slachtoffer. De rechtbank stelt hiertoe dat van belaging sprake is als iemand opzettelijk een ander herhaaldelijk lastig valt, waardoor inbreuk wordt gemaakt op diens persoonlijke levenssfeer. De filmpjes waar het in deze zaak over gaat zijn gemaakt en op YouTube geplaatst in de periode dat het slachtoffer actief was als wethouder in de gemeente Steenbergen, dan wel aftredend wethouder was. In de vlogs worden politieke en maatschappelijke zaken in de gemeente Steenbergen en diverse wethouders en gemeenteraadsleden besproken. De rechter oordeelt dat door het maken van en plaatsen van de filmpjes op YouTube geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Ook wordt niet aan het vereiste van stelselmatigheid voldaan. Al met al is de verdachte derhalve door de rechtbank Breda vrijgesproken van stalking/belaging.

 

Advocaat stalking/belaging Breda

Zelf verdacht van stalking/belaging? Een ervaren advocaat uit Breda kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat uit Breda voor stalking/belaging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op