Advocaat bij het politieverhoor: zaak geseponeerd

Doorslaggevende rol van de advocaat bij het politieverhoor

Onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, zaak geseponeerd!

U bent door de politie aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit en u heeft gehoor gegeven aan de oproep van de politie om een verklaring hierover af te leggen. U laat zich tijdens het verhoor bijstaan door een strafrechtadvocaat van Singel Advocaten te Breda. In het verhoor zijn een aantal vragen omtrent uw persoonlijke situatie aan bod gekomen en daarna begint de agent met de zaaksgerichte vragen.

Al snel tijdens het verhoor bemerkt u samen met uw strafrechtadvocaat dat de agent het verhaal van de aangever als uitgangspunt neemt en eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in uw kant van het verhaal. De vragen zijn sturend en u geeft in de ogen van de agent alleen maar ‘verkeerde’ antwoorden. U raakt in paniek en kijkt uw advocaat aan… Wat nu?

U zult misschien denken, dat overkomt mij niet… Dat dacht mijn cliënt ook tijdens een verhoor bij de Verkeerspolitie.

 

Het verhoor bij de Verkeerspolitie

De zaak is als volgt. Een verkeersregelaar heeft aangifte gedaan, hij zou zijn aangereden door een automobilist tijdens zijn werk als verkeersregelaar. De verkeersregelaar zou naar eigen zeggen hierdoor gewond zijn geraakt. Voorafgaand aan het verhoor is de zaak goed voorbereid met de strafrechtadvocaat en cliënt verzekerde mij dat er geen aanrijding had plaatsgevonden.

Tijdens het verhoor wilde mijn cliënt aan de verbalisant zijn kant van het verhaal vertellen, tot frustratie van zowel mijn cliënt als van mij (als advocaat tijdens het verhoor aanwezig) kreeg hij hier niet de kans voor. Cliënt gaf aan dat hij niet alleen in de auto had gezeten en dat zijn collega een verklaring als getuige zou kunnen afleggen. Ook hier had de agent geen oren naar.

 

Ingrijpen of negeren?

Als strafrechtadvocaat heb ik de mogelijkheid om een zogenoemde time-out aan te vragen. Ik heb dus een time-out aangevraagd en met mijn cliënt overlegd dat ik zou moeten ingrijpen als het verhoor op deze manier zou blijven voortduren. Cliënt was het hier mee eens. Voordat we verdere zouden gaan met het verhoor heb ik de verbalisant aangesproken op zijn manier van ondervragen en aangeven dat hij niet open stond voor het verhaal van mijn cliënt en slechts sturende vragen stelde. De agent reageerde hier niet op zoals hij zou behoren te doen en nogmaals werd het verhoor stil gelegd om de verdere gang van zaken te bespreken met mijn cliënt.

Wat nu? De vragen blijven beantwoorden? Zwijgrecht? Het verhoor verlaten, cliënt was immers een uitgenodigde verdachte en niet een aangehouden verdachte.

Na de tweede time-out was – op wonderlijke wijze bijna – de agent volledig bijgedraaid. Hij gaf mijn cliënt de ruimte om zijn kant van het verhaal te vertellen. De vragen waren niet meer sturend en de agent gaf aan dat hij de getuige zou oproepen zodat hij eventueel het verhaal van de aangever dan wel het verhaal van mijn cliënt zou kunnen bevestigen.

 

Getuigenoproep

Enkele dagen na het verhoor werd de collega van mijn cliënt opgeroepen als getuige en werd ook een algemene getuigenoproep geplaats door de Politie:

“Getuigen kunnen contact opnemen met de opsporing van de afdeling Verkeer via het telefoonnummer 0900-8844.”

De algemene getuigenoproep kwam voor zowel de cliënt als voor mij als advocaat als een verassing. De agent was namelijk zo ontzettend vooringenomen geweest voorafgaand aan het verhoor zodat het leek dat de zaak volgens hem al in kannen en kruiken. De agent had enkel een bekennende verklaring van mijn nodig en de zaak was in zijn ogen al rond.

 

Zaak geseponeerd

Onlangs heeft mijn cliënt een brief ontvangen van de officier van justitie met daarin het volgende vermeld:

“Op mijn kantoor is een proces-verbaal binnengekomen, waarin u als verdachte bent aangemerkt. Inmiddels heb ik besloten u daarvoor niet verder te vervolgen.

De reden hiervoor is dat naar mijn oordeel: er onvoldoende bewijs is.”

Of de agent op de hoogte is gesteld van de beslissing van de officier van justitie is mij niet bekend. Het voorgaande geeft echter maar aan dat als u iets niet gedaan heeft, het uw taak is de politie en de officier van justitie hiervan te overtuigen. Op het moment dat de agent u tijdens het verhoor u hier de ruimte niet voor geeft, is het aan u zelf om in te grijpen. En dat laatste is nou juist het lastige tijdens een verhoor en dat is één van de redenen waarom ik u aanraad om nooit alleen naar een verhoor te gaan maar u te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van Singel Advocaten.

Na het ingrijpen van de strafrechtadvocaat kreeg mijn cliënt de ruimte om zijn verhaal te vertellen. Dit was mogelijk niet gebeurd als hij zonder advocaat naar het verhoor was gegaan. Op dit moment worden er voorbereiden getroffen om een schadevergoedingsprocedure op te starten bij de overheid omdat cliënt ten onrechte is aangemerkt als verdachte.

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op