Achterdeurproblematiek bij coffeeshops leidt tot schuldigverklaring zonder strafoplegging

Achterdeurproblematiek bij coffeeshops leidt tot schuldigverklaring zonder strafoplegging

De rechtbank Breda heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan omtrent de achterdeurproblematiek bij coffeeshops.

Achterdeurproblematiek bij coffeeshops leidt tot schuldigverklaring zonder strafoplegging

De verdachte in deze zaak werd verdacht in de uitoefening van een bedrijf aanwezig te hebben gehad tientallen kilo’s hennep en of hasj.  Het betreft in deze zaak een coffeeshophouder, die verdacht wordt het voornoemde feit te hebben gepleegd buiten de gedoogde coffeeshop. De rechtbank Breda acht het feit wettig en overtuigend bewezen, gelet op de bekennende verklaring van de verdachte, het proces-verbaal van bevindingen en de processen-verbaal onderzoek verdovende middelen.

 

Standpunt strafrechtadvocaat Breda

Ten aanzien van de strafoplegging heeft de advocaat van de verdachte verweer gevoerd. De strafrecht advocaat heeft hiertoe bepleit dat sinds 2012 rechtbanken en gerechtshoven de achterdeurproblematiek onderkennen. Onder omstandigheden kan ten gunste van de verdachte, een coffeeshopexploitant of een werknemer van die coffeeshop, artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht van toepassing worden verklaard, waardoor aan de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd. In de rechtspraak zijn hiervoor verschillende eisen ontwikkeld. De strafrechtadvocaat van de verdachte stelt dat daar in dit geval sprake van is, waardoor door de verdediging wordt bepleit dat in deze zaak kan worden volstaan met een schuldigverklaring zonder strafoplegging.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank Breda stelt dat er sprake is van strafbare feiten die direct voortkomen uit de bonafide bedrijfsvoering van de gedoogde coffeeshop. In dit geval doet zich een situatie voor waarin enerzijds de exploitatie van de coffeeshop die zich aan de gedoogvoorwaarden houdt gedoogd wordt voor waar het de zogenaamde voordeur (verkoop) betreft. Anderzijds is de bevoorrading (de achterdeur) verboden en zou dat strafbare feiten opleveren. De rechtbank Breda stelt dat strafoplegging voor het door de verdachte gepleegde strafbare feit, dat in de praktijk nou eenmaal aan de exploitatie van een coffeeshop is verbonden, geen redelijk doel dient.

Daarnaast stelt de rechtbank Breda dat in de landelijke politiek momenteel plannen worden gemaakt voor experimenten met een gereguleerde achterdeur. Er wordt gesproken over een verhoging van de handelsvoorraad voor coffeeshops.

Al met al is de rechtbank Breda het met de strafrechtadvocaat van de verdachte eens en stelt dat de omstandigheden waaronder de verdachte het feit heeft gepleegd, dusdanig wordt gekleurd door feiten en omstandigheden, dat het op zijn plaats is om aan de verdachte geen straf of maatregel op te leggen.

Daarnaast heeft de strafrechtadvocaat bepleit dat de verdachte voor de inbeslagname en vernietiging van de softdrugs financieel gecompenseerd moet worden, nu hij daardoor een forse omzet is misgelopen. De rechtbank Breda volgt dit standpunt niet, gelet op de aard van de onttrokken goederen. Ook stelt de rechtbank Breda dat de verdachte niet onevenredig zwaar is getroffen, het op voorraad hebben van een forse hoeveelheid softdrugs voor een coffeeshop brengt immers een zeker bedrijfsrisico met zich mee. De rechtbank Breda stelt tot slot dat het gedoogbeleid niet zo ver strekt dat de overheid in deze situatie de verdachte financieel zou moeten compenseren.

 

Strafrechtadvocaat bezit hennep Breda

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat een ervaren advocaat zorgt voor een zo laag mogelijke straf. Indien u zelf wordt verdacht van het bezit van hennep kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor het bezit van hennep direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op