Vrijspraak voor veroorzaken ontploffing van illegaal vuurwerk

Vrijspraak voor veroorzaken ontploffing van illegaal vuurwerk

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, heeft op 25 oktober 2019 uitspraak gedaan in een vuurwerkzaak.

Vrijspraak voor veroorzaken ontploffing van illegaal vuurwerk

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Hij werd er immers van verdacht met oud en nieuw kartonnen dozen, met daarin illegaal vuurwerk, in een vuurton met open vuur te hebben gegooid, ten gevolge waarvan het aan zijn schuld te wijten is geweest dat dat illegale vuurwerk is ontploft, terwijl daardoor schade is ontstaan aan omliggende huizen, geparkeerde auto’s en personen. Daarnaast stond de verdachte terecht voor het opzettelijk voorhanden hebben gehad van illegaal vuurwerk.

 

Feiten en omstandigheden

Uit de bewijsmiddelen blijkt het navolgende. De verdachte heeft de desbetreffende nacht kartonnen dozen in de vuurton gegooid. Nadat hij de laatste doos in het vuur had gegooid, hoorde hij iets sissen en is weggerend. Er ontstond een explosie, die gevolgd werd door een tweede en derde explosie. Met name de derde explosie heeft enorme schade veroorzaakt aan auto’s en woningen en heeft gezorgd voor letsel bij verschillende omstanders. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat het aan zijn schuld te wijten is dat het illegale vuurwerk is ontploft.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank stelt voorop dat er geen sprake is geweest van bewuste schuld bij de verdachte. De verdachte dacht lege dozen in de vuurton te gooien, waardoor niet kan worden gesteld dat de verdachte zich bewust is geweest dat het in de vuurton gooien van kartonnen dozen ontploffingsgevaar met zich mee zou kunnen brengen.

Vervolgens diende de rechtbank Breda de vraag te beantwoorden of de verdachte had kunnen en moeten voorzien dat in de laatste doos nog vuurwerk zat, waardoor het in het vuur gooien van de dozen ontploffingsgevaar met zich mee zou brengen. Dit is de onbewuste schuld. De verdachte heeft verklaard dat hij ook bij de laatste doos niets heeft gezien dat hem aanleiding moest geven dat het ging om een doos waar mogelijk nog vuurwerk in zat. De verdachte heeft verklaard dat hij dacht dat de dozen afval waren en dat hij die op mocht stoken. Degene die het feest gaf had aan het begin van de avond immers tegen de verdachte gezegd dat het karton opgestookt mocht worden omdat de papiercontainer vol zat. De rechtbank Breda is van mening dat er geen sprake is geweest van onbewuste schuld. De verdachte had niet kunnen en moeten voorzien dat het in de vuurton gooien van kartonnen dozen een of meer ontploffingen zou kunnen veroorzaken.

Al met al is de rechtbank Breda van mening dat strafrechtelijk niet gesteld kan worden dat de ontploffing, die het gevolg is geweest van het gooien van kartonnen dozen op het vuur, aan de schuld van de verdachte te wijten is. De rechter heeft de verdachte derhalve vrijgesproken van dit feit. Wel acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk illegaal vuurwerk, bestemd voor particulier gebruik, voorhanden heeft gehad. Hiervoor is hij veroordeeld tot een taakstraf van 40 uren. Wanneer de verdachte deze taakstraf niet naar behoren verricht, zal vervangende hechtenis worden toegepast voor de duur van 20 dagen.

 

Advocaat illegaal vuurwerk Breda

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren advocaat uit Breda kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als (deels) in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat uit Breda voor illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op