Vrijspraak doodsteken Mechelse herder in hoger beroep door verweer advocaat

Vrijspraak doodsteken Mechelse herder in hoger beroep door verweer advocaat

Vrijspraak voor doodsteken Mechelse herder door gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Vrijspraak doodsteken Mechelse herder in hoger beroep door verweer advocaat

Aan de verdachte is in deze zaak tenlastegelegd dat hij opzettelijk en wederrechtelijk een hond, te weten een Mechelse Herder, heeft gedood. De verdachte is door de rechtbank Breda derhalve veroordeeld voor een taakstraf voor de duur van 80 uren te vervangen voor 40 dagen hechtenis. Tegen dit vonnis heeft de verdachte hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft in hoger beroep het navolgende verklaard. Hij liep op de bewuste dag met zijn vriendin en hun hond, een witte Bull terriër, een rondje om een plas. De hond was niet aangelijnd. Vervolgens komt er een man met twee honden tegemoet lopen, waarvan één hond een Mechelse herder was. De honden waren niet aangelijnd, maar de Mechelse herder liep bij de man. Bij het passeren hield de man zijn Mechelse herder vast. Nadat ze elkaar voorbij gelopen waren zag de verdachte dat de Mechelse herder, die inmiddels weer was losgelaten, op zijn hond afrende en er meteen bovenop dook. Daarbij beet de Mechelse herder zijn hond in de nek en begon meteen te schudden. De verdachte heeft verklaard dat de Mechelse herder heel agressief was en dat het erop leek dat de herder zijn hond ‘wilde slopen’ of ‘uit elkaar wilde trekken’. De verdachte is meteen naar de honden gesneld en heeft de herder vastgepakt en geschopt, waarbij hij probeerde de herder van zijn hond te halen. De Mechelse herder liet de hond vervolgens los en draaide zich om, om in de richting van het gezicht van de verdachte te bijten. De verdachte heeft de herder hierop van zich afgeduwd. De herder richtte zich vervolgens opnieuw op de hond van de verdachte en pakte de hond opnieuw in de nek. De verdachte heeft hierop gehandeld door een mes, dat hij na zijn werk nog bij zich droeg, te pakken en de herder daarmee één keer in de zij te steken om ervoor te zorgen dat de hond zou loslaten, wat ook is gebeurd. De Mechelse herder is aan de verwondingen overleden.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch neemt de verklaring van de verdachte als waarheid aan. De verdachte heeft tijdens het politieverhoor, in eerste aanleg en in hoger beroep gedetailleerd en consistent verklaard over hetgeen is gebeurd. Hij heeft daarnaast zonder terughoudendheid verklaard over zijn eigen handelen en de verklaring komt overeen met die van het slachtoffer.

 

Verweer van de advocaat en oordeel gerechtshof in hoger beroep

De advocaat van de verdachte heeft zich in hoger beroep op het standpunt gesteld dat er sprake was van een noodweer situatie. Het Hof heeft zich de vraag gesteld of een beroep op noodtoestand kan worden gerechtvaardigd en oordeelt daarbij als volgt. Allereerst oordeelt het Hof dat de honden losliepen in een gebied waar dat was toegestaan. De confrontatie ontstond door een uiting van de Mechelse herder. Het was naar het oordeel van het Hof een plotselinge ontstane situatie, waar de verdachte niet op kon anticiperen, bijvoorbeeld door de eigen hond om te draaien of een andere wandelroute te kiezen. De aangever had de hond vast toen de voetgangers elkaar passeerden, waardoor kan worden gesteld dat de hond onder controle werd gehouden. Het Hof is van mening dat de verdachte door het handelen niet verder is gegaan dan strikt noodzakelijk was en dat hij niet anders kon op dat moment (proportionaliteit en subsidiariteit). Het toebrengen van een messteek is een zwaar middel, maar gezien de omstandigheden, waarbij niet alleen voor de hond van de verdachte, maar ook voor de verdachte zelf een reëel gevaar is ontstaan dat hij serieuze verwondingen zou oplopen, kan worden gezegd dat het één keer steken met een mes in redelijke verhouding stond tot de ernst van de ontstane dreiging.

Het Hof komt, mede aan de hand van het verweer van de advocaat van de verdachte voor hoger beroep, tot de conclusie dat in dit concrete geval een situatie van noodtoestand bestond, waardoor niet kan worden bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. Verdachte wordt dan ook door het Hof vrijgesproken van het aan hem ten laste gelegde.

Het verweer van de advocaat heeft er in deze zaak voor gezorgd dat in hoger beroep vrijspraak werd bereikt, terwijl de rechtbank in Breda aan de verdachte een taakstraf voor de duur van 80 uren had opgelegd, te vervangen voor 40 dagen hechtenis. Door het handelen van de advocaat is in hoger beroep dus een zo gunstig mogelijke uitspraak bereikt. Indien u verwikkeld bent in een soortgelijke zaak kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren advocaat uit Breda. De advocaat van het advocatenkantoor uit Breda zal voor u bekijken of het instellen van hoger beroep zinvol is. Op deze manier zal de advocaat uit Breda een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u in hoger beroep bereiken. Indien u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat uit Breda voor hoger beroep vrijblijvend contact met u opnemen. Wij werken op basis van pro-deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op