Vrijspraak belediging door Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Op 8 december 2015 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vrijgesproken in een zaak over beleding.

Vrijspraak belediging voor rapper uit Breda

Verdachte in deze zaak is een rapper uit Breda en heeft een muziekvideo geplaatst van zijn rapnummer. Tegen deze muziekvideo is aangifte gedaan aangezien de aangevers vonden dat delen van de tekst beledigend zouden zijn voor Joden of homoseksuelen. Verdachte werd dan ook verdacht van belediging.

De advocaat van verdachte stelde zich op het standpunt dat verdachte moet worden vrijgesproken, omdat de door verdachte gedane uitlatingen niet als beledigingen voor een groep zijn aan te merken. Indien de rechtbank anders zou oordelen is de advocaat van mening dat de uitlatingen zijn toegestaan op grond van het recht op vrijheid van meningsuiting.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt het standpunt van de advocaat van verdachte en oordeelt dat de uitlatingen niet beledigend zijn, omdat in dit geval uit de tekst van het rapnummer allereerst niet blijkt dat daarmee homoseksuelen worden bedoeld. De uitlating over Joden is wel beledigend van aard, maar omdat er sprake is van een artistieke expressie valt deze tekst onder het recht op vrijheid van meningsuiting. De rechtbank weegt bij de beslissing mee dat verdachte in het rapnummer zijn eigen boosheid uit, dat de uitlating daarin maar één keer voorkomt en dat in rapnummers in het algemeen wel vaker grovere bewoordingen worden gebruikt. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van belediging.

Bijstand van een advocaat bij het politieverhoor en in de strafzaak heeft er in dit geval voor gezorgd dat verdachte werd vrijgesproken van belediging. Ook in het geval dat u verdacht wordt van belediging kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat uit Breda. De advocaat Breda zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken.

Als u het formulier invult komt u vrijblijvend in contact met het advocatenkantoor uit Breda.

Klik hier voor de uitspraak

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op