Veroordeling Rechtbank Breda verzamelen en verspreiden kinderporno toepassing jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht toegepast in zaak kinderporno bij meerderjarige verdachte

Op 18 augustus 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West Brabant uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot het verzamelen en verspreiden van kinderporno.

Verdachte is 21 jaar oud en wordt beschuldigd van kinderporno. Er zijn bij hem 55.547 afbeeldingen en 102 video’s aangetroffen waarop een minderjarige in een seksuele context te zien is. Ook wordt hij verdacht van het maken van kinderporno. Verdachte heeft een minderjarige naakt laten poseren in een erotisch getinte houding. Tevens is er beeldmateriaal opgedoken waarin te zien is dat verdachte ejaculeert op het lichaam van een minderjarige.

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat  verdachte het feit heeft begaan. Dit baseert zij op de bekennende verklaring van verdachte en een onderzoek naar een Russische website waarop de kinderporno te zien is.

De strafrecht advocaat van verdachte bepleit dat de rechtbank tot een bewezenverklaring van de feiten kan beslissen, maar  dat het aantal foto’s en video’s niet juist is. Het feit dat verdachte geëjaculeerd zou hebben op het lichaam van een minderjarige is niet juist en zal daarvan uitgesloten dienen te worden.

De rechtbank acht de feiten bewezen omdat verdachte de feiten heeft bekend. Wel volgt de rechtbank Breda het standpunt van de verdediging. Het zou gaan om 5 afbeeldingen en 41 video’s. Nu niet bewezen kan worden om hoeveel afbeeldingen/video’s het daadwerkelijk gaat, wordt dit aantal uitgesloten in de tenlastelegging.

De officier van justitie is van mening dat het jeugdstrafrecht dient  te worden toegepast en vordert een jeugddetentie van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk  met een proeftijd van twee jaar.Ook eist de officier bijzondere voorwaarden. In deze zaak is een advies gegeven door een deskundige. De deskundige is van mening dat verdachte een lagere straf opgelegd moet krijgen vanwege verminderde toerekeningsvatbaarheid. De officier van justitie houdt rekening met de aard en ernst van de feiten, de periode waarover deze zijn gepleegd, de leeftijd van het slachtoffer, de inbreuk  op privacy en de impact van de feiten op haar gezin. Tevens houdt de officier rekening met de  grote hoeveelheid afbeeldingen, de  verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte en de rapporten die over hem zijn opgesteld. Volgens de officier zou de door de deskundigen geadviseerde straf geen recht doen aan de aard en de ernst van de feiten en de gevolgen daarvan. Hierdoor houdt de officier vast aan haar strafeis.

De raadsman van verdachte is ook van mening  dat het jeugdstrafrecht moet worden toegepast, waardoor de straf lager uit moet vallen. De strafrechtadvocaat stelt dan ook dat de straf buitensporig hoog is.  Ook is deze straf niet te rijmen met het gehele verloop van de zaak.  Verdachte is namelijk pas vier maanden na het eerste bezoek aangehouden. Verdachte is begeleid door jeugdreclassering en deze begeleiding is goed verlopen. Oplegging van jeugddetentie doorkruist de positieve ontwikkeling die verdachte de afgelopen twee jaar heeft gemaakt. De zaak is ook pas na deze twee jaren ter zitting behandeld. De raadsman van verdachte bepleit dan ook een voorwaardelijke jeugddetentie met voorwaarden die door deskundigen wordt geadviseerd. Ook kan hiernaast volstaan worden met een taakstraf.

Volgens de rechtbank Breda moet dit feit zeer serieus genomen worden  gelet op de psychische schade die het slachtoffer heeft opgelopen. Zij is inmiddels op de hoogte wat er met haar gebeurd is. Het verspreiden van de beelden kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Het slachtoffer is de dochter van kennissen van de familie van verdachte. Gedurende bezoeken aan de kennissen mocht verdachte computerspelletjes spelen met slachtoffer in een andere kamer. Verdachte heeft dan ook een ernstige inbreuk gemaakt op het in hem gestelde vertrouwen. Tevens heeft verdachte van onbekende kinderen kinderporno verzameld en actief verspreid en is dus schuldig aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno. Het actief verspreiden van kinderporno werkt in dit geval strafverzwarend. Ook wordt er door de rechtbank rekening mee gehouden dat verdachte reeds negen dagen in voorlopige hechtenis is genomen en een blanco strafblad heeft.

Ten tijde vande delicten was verdachte 18/19 jaar en daarmee voldoet hij aan de formele vereisten om het jeugdstrafrecht toe te passen. Echter, in deze zaak zal ook jeugdstrafrecht worden toegepast vanwege de persoonlijkheid van verdachte. Dit is bijzonder. Uit de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering is immers gebleken dat verdachte zich in de tenlastegelegde periode, voor zijn leeftijd nog kinderlijk gedroeg en op sociaal en emotioneel gebied achterliep op leeftijdsgenoten.  Ook was verdachte nog erg afhankelijk van zijn ouders. Uit een psychologisch onderzoek van 21 augustus 2015 dat heeft plaatsgevonden, blijkt voorts dat er bij verdachte sprake was van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de vorm van parafilie, mogelijk in de vorm van pedofilie, die aanwezig was ten tijde van het ten laste gelegde. Door stoornis was hij minder in staat zijn drang onder controle te houden.

Alles in overweging nemende, komt de rechtbank dan ook tot de conclusie  dat er een lagere straf opgelegd moet worden dan de officier in deze zaak eist. De rechtbank gaat hierin mee  met het standpunt van de raadsman van verdachte. Verdachte heeft in de twee jaar na de delicten een positieve ontwikkeling gemaakt en de rechtbank vindt het belangrijk dat dit wordt doorgezet.  De rechtbank legt een straf op van 180 dagen voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van twee jaar en begeleiding  met bijzondere voorwaarden.

In deze uitspraak komt het belang van een ervaren strafrechtadvocaat in Breda voor het verspreiden van kinderporno duidelijk naar voren. Dankzij de advocaat van verdachte is er een lagere straf bepleit dan de straf die werd geëist door de officier van justitie. Wij zijn ervaren in zaken met betrekking tot kinderporno.  Als u verdachte bent, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Singel Adocaten werkt in Breda en landelijk en heeft veel ervaring in kinderporno strafzaken. Ook pro deo en gratis contact!

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op