Veroordeling voor liquidatiepoging Esso Etten-Leur

Veroordeling voor liquidatiepoging Esso Etten-Leur

Op 29 januari jongstleden deed de Rechtbank Breda uitspraak in een zaak met betrekking tot een liquidatiepoging. 

Veroordeling voor liquidatiepoging Esso Etten-Leur 

Op 6 april 2017 vond een liquidatiepoging plaats bij tankstation Esso in Etten-Leur. Verdachte had in de zomer een auto gehuurd van verhuurder maar deze auto werd nooit teruggegeven. Verdachte en verhuurder spraken samen af in de Esso-shop en gaan daarna naar buiten. Kort daarop wordt er geschoten. Verdachte zou naar verluid twee keer gericht hebben geschoten op het slachtoffer (de verhuurder), waarna zijn pistool blokkeerde. Vervolgens is hij weggerend.

Volgens de Officier van Justitie zou de achtergrond van de schietpartij een conflict over de gehuurde auto zijn geweest. In maart had verdachte een Mercedes gehuurd van het slachtoffer, maar de auto kwam niet terug. Sterker nog, deze bleek in Marokko te staan. De verdachte voelde zich onder druk gezet door de verhuurder en verzocht hem af te spreken bij het tankstation. Tijdens het gesprek vertelde verdachte aan de verhuurder dat hij zich in de problemen had gewerkt. Hij zou met de gehuurde Mercedes MDMA hebben willen vervoeren naar Marokko, maar werd volgens hem in Spanje geript. Tijdens de ontmoeting vroeg verdachte om hulp aan de verhuurder. Deze voelde daar weinig voor en wilde gewoon zijn auto terug hebben. Op dat moment besloot verdachte om te schieten.

 

Verweer strafrecht advocaat Breda

Volgens de strafrechtadvocaat in Breda van verdachte is het ‘absurd’ dat zijn cliënt een moord beraamd zou hebben. Hij kwam vaker bij het tankstation en iedereen kende hem. Ook brengt de advocaat tijdens de zitting in Breda naar voren dat verdachte juist bang was voor de verhuurder en zijn medewerkers.

Volgens de rechtbank staat het vast dat verdachte van heel dichtbij twee keer op het slachtoffer heeft geschoten. De derde keer weigerde zijn pistool door een trap van het slachtoffer tegen zijn arm. De rechtbank gaat wel mee in het verweer van de strafrechtadvocaat uit Breda. Er is geen sprake van moord. Doordat verdachte vaak bij het tankstation kwam en bekend was daar, gaat de rechtbank er niet van uit dat verdachte dit in kalmte beraamd heeft.

Wel staat volgens de rechtbank vast dat hij op 6 april 2017 rond 20.15 uur tweemaal van heel dichtbij op het slachtoffer heeft gevuurd. Een derde keer weigerde zijn pistool. Waarschijnlijk door een trap van het slachtoffer tegen zijn arm. Er is sprake van poging tot doodslag. De rechtbank legt een straf op van 6 jaar onvoorwaardelijk.

 

Gratis contact ervaren strafrechtadvocaat in Breda

Poging doodslag is een ernstig feit waar zeer hoge straffen voor opgelegd kunnen worden. Deskundige bijstand is erg belangrijk. Als strafrechtadvocaat in Breda behandelen wij vaak zaken met betrekking tot poging doodslag en bereiken wij vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak. Als u strafrechtelijk vervolgd wordt, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op