42 maanden gevangenisstraf voor verduisteren en witwassen van bijna één miljoen euro

42 maanden gevangenisstraf voor verduisteren en witwassen van bijna één miljoen euro

Op 19 juli 2017 heeft de rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over verduistering en witwassen.

42 maanden gevangenisstraf voor verduisteren en witwassen van bijna één miljoen euro

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij zich in een periode van ongeveer drie jaar schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Het gaat om een bedrag van bijna één miljoen euro (€ 970.463,23), dat de verdachte als hoofd administratie wederrechtelijk heeft toegeëigend door extra boekingsregels, waaronder zijn bankrekeningnummer, aan de crediteurenkaarten toe te voegen, waardoor betalingen aan crediteuren naar de bankrekening van hem zijn overgemaakt. Daarnaast is ten laste gelegd dat hij het geldbedrag heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of heeft omgezet. Zo heeft de verdachte geldbedragen van zijn bankrekening afgehaald onder meer door voor een groot bedrag bestellingen te plaatsen bij een bedrijf, door een groot bedrag uit te geven aan de aankoop van voetbalshirtjes en door contact geld op te nemen (€ 337.938,00), terwijl hij wist dat de voorwerpen afkomstig waren uit enig misdrijf, en dat hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat voor witwassen

De advocaat van de verdachte heeft, naar verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, betoogd dat er sprake is van een kwalificatieverweer. De advocaat in Breda stelt hiertoe dat de verdachte het geldbedrag van € 337.938,00 slechts voorhanden heeft gehad. De advocaat stelt dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het enkel voorhanden hebben van een geldbedrag dat afkomstig is uit eigen misdrijf niet kan worden gekwalificeerd als witwassen, indien niet kan worden vastgesteld dat er een handeling is verricht gericht op het verbergen of verhullen van de criminele herkomst. De advocaat in Breda bepleit hiertoe ontslag van alle rechtsvervolging.

 

Standpunt rechtbank Breda, naar aanleiding verweer advocaat

De rechtbank Breda stelt dat het juist is dat het enkel voorhanden hebben van een uit eigen misdrijf verworven geldbedrag geen witwassen oplevert in de lijn van de Hoge Raad, hier volgt de rechtbank dus het standpunt van de advocaat, maar de rechtbank Breda acht bewezen dat de verdachte het geldbedrag ook heeft omgezet. De verdachte heeft immers ter terechtzitting verklaard dat hij alle door hem verduisterde geldbedragen heeft uitgegeven. De rechtbank Breda oordeelt dat voor omzetting de kwalificatie-uitsluitingsgrond niet opgaat, waardoor de verdachte strafbaar is.

De rechtbank oordeelt dat het verduisteren van de geldbedragen en het vervolgens witwassen van de geldbedragen handelingen zijn die naar het oordeel van de rechtbank Breda in de kern voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit van de verdachte. Al met al levert het volgens de rechtbank Breda de voortgezette handeling van verduistering op, gepleegd door de verdachte die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich had, meermalen gepleegd en een gewoonte maken van witwassen.

 

Strafoplegging door rechtbank Breda

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte zich ongeveer 3 jaar schuldig heeft gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking en daarbij in totaal bijna een miljoen euro van zijn werknemer heeft weggenomen. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan de voortgezette handeling van gewoontewitwassen van dit geld. Uit de bewijsstukken blijkt dat de verdachte van dit geld vooral een luxe leventje heeft geleid. De rechtbank Breda concludeert dat de verdachte meermalen eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten.

De rechtbank Breda veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden.  Daarnaast legt de rechtbank aan de verdachte de verplichting op € 984.483,06 te betalen, bij niet betaling te vervangen door 365 dagen gevangenisstraf, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

 

Advocaat witwassen in Breda

Herkent u zich in deze zaak en bent u verdachte in een soortgelijke zaak? U kunt zich laten bijstaan door een ervaren advocaat voor witwassen uit Breda. De advocaat uit Breda zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren om een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u te bereiken. Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat u nooit zomaar moet verklaren zonder eerst contact te hebben gehad met een advocaat. Mede dankzij de verklaring van de verdachte tijdens de terechtzitting is de verdachte in deze zaak immers veroordeeld. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor witwassen in Breda direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Fatal error: Call to a member function getType() on null in /www/htdocs/advoc/private/compile/www.singeladvocaten.nl/52270a72bff0600ba7c728d53ad4f4608a72a75a.file.include.tpl.php on line 30