Doodrijden fietser onder invloed zorgt voor 36 maanden gevangenisstraf

Doodrijden fietser onder invloed zorgt voor 36 maanden gevangenisstraf

De rechtbank Breda heeft op 8 februari 2018 uitspraak gedaan in een zaak over rijden onder invloed.

Doodrijden fietser onder invloed zorgt voor 36 maanden gevangenisstraf

In deze zaak staat een verkeersongeval centraal. Op een maandag heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij de verdachte een bestelauto bestuurde en het slachtoffer, een fietser, is komen te overlijden. De verdachte reed onder invloed. Na onderzoek bleek immers dat zijn alcoholgehalte te hoog was en hij reed onder invloed van medicatie, te weten Valium, Methadon en Seroquel. Daarnaast bleek uit het informatiesysteem van de politie dat het rijbewijs van de verdachte al in 2011 ongeldig was verklaard. De verdachte is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en heeft verschillende ontzeggingen van de rijbevoegdheid opgelegd gekregen. Desondanks gebruikte de verdachte de auto dagelijks om naar zijn werk te gaan en was het een vast gebruik dat hij na afronding van zijn werk samen met collega’s bier ging drinken om vervolgens met de auto naar huis te gaan. Vastgesteld is dat het slachtoffer is komen te overlijden door ernstig schedel- en hersenletsel ten gevolge van de inwerking van heftig botsend geweld door een voertuig.

 

Pleidooi strafrecht advocaat Breda

De advocaat van de verdachte is van mening dat de rechtbank Breda niet tot een bewezenverklaring kan komen voor doodslag en roekeloosheid. De advocaat stelt hiertoe dat niet kan worden bewezen verklaard dat de verdachte opzet had op de dood van het slachtoffer. Ook wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor roekeloosheid.

 

Standpunt rechtbank Breda

De rechtbank Breda stelt allereerst dat het een feit van algemene bekendheid is dat het gebruik van bepaalde medicatie, waaronder de door verdachte gebruikte Valium en Seroquel, de rijvaardigheid kan beïnvloeden, wat toeneemt in combinatie met het gebruik van alcohol. De rechtbank Breda stelt dat ook de verdachte moet worden geacht daarmee bekend te zijn geweest. Ook acht de rechtbank Breda het aannemelijk dat de verdachte harder heeft gereden dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en dat de verdachte onvoldoende alert is geweest, vanwege de vastgestelde invloed van alcohol en medicatie en het feit dat hij het bord dat als maximumsnelheid 30 kilometer per uur aangeeft, niet heeft gezien.

De rechtbank Breda heeft de verdachte vrijgesproken van doodslag, doordat dat niet is gebleken dat verdachte de intentie heeft gehad om het slachtoffer van het leven te beroven. Hier wordt het standpunt van de strafrechtadvocaat van de verdachte dus gevolgd.

In artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het veroorzaken van de dood of (zwaar) lichamelijk letsel van een ander in het verkeer verboden, de rechtbank stelde zich voor de vraag of de verdachte dit wetsartikel heeft geschonden door zijn handelen.

De rechtbank Breda is van oordeel dat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte bewust onaanvaardbare risico’s heeft genomen voor andere weggegebruikers en de verkeersveiligheid volledig heeft veronachtzaamd. De verdachte wordt dan ook vrijgesproken van het roekeloos handelen als bedoeld in artikel 6 van het genoemde wetsartikel. Oftewel, hier wordt eveneens het standpunt van de strafrechtadvocaat gevolgd. Wel acht de rechtbank Breda bewezen dat er sprake is van schuld als bedoeld in het wetsartikel. De verdachte heeft zich immers in hoge mate onvoorzichtig, onachtzaam, onnadenkend en ondeskundig gedragen waardoor het slachtoffer is komen te overlijden.

De rechtbank Breda veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden en tot een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de duur van 10 jaren. Daarnaast werd gelast dat de voorwaardelijke straf die eerder is opgelegd ten uitvoer zal worden gelegd, wat inhoudt een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 2 maanden.

 

Advocaat rijden onder invloed Breda

In deze zaak werd de verdachte, dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat, vrijgesproken van doodslag en roekeloosheid, wat bij een bewezenverklaring voor een hogere straf had gezorgd. Indien u zelf wordt verdacht van rijden onder invloed kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor rijden onder invloed direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op