Poging moord door leggen kei op de weg

Poging moord door leggen kei op de weg

De rechtbank Breda heeft op 29 mei 2018 uitspraak gedaan in een zaak over poging tot moord.

Poging moord door leggen kei op de weg

Aan de verdachte is poging tot moord ten laste gelegd, dan wel poging tot doodslag en wanneer dat niet tot een bewezenverklaring kan komen poging tot zware mishandeling.  De verdachte werd er immers van verdacht dat hij ’s nachts een steen van ongeveer 40 kilo op het wegdek heeft gelegd. Vervolgens is een bestuurder van een personenauto tegen die steen gebotst en de macht over het stuur verloren.

 

Standpunt strafrechtadvocaat Breda

De strafrecht advocaat bepleit dat de rechtbank Breda niet tot een bewezenverklaring kan komen voor poging tot moord, uit het dossier volgt immers niet dat de verdachte en medeverdachten de bedoeling hebben gehad om de slachtoffers van het leven te beroven, laat staan dat dit na kalm overleg is besloten. De strafrechtadvocaat stelt dat het leggen van een kei op de weg geen gedraging is die naar zijn uiterlijke verschijningsvorm wordt aangemerkt als te zijn gericht op een bepaald gevolg, dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op dit gevolg heeft aanvaard. De advocaat bepleit dan ook vrijspraak voor poging tot moord, doordat er geen sprake is van voorbedachte raad.

Ook ten aanzien van de poging tot doodslag op één van de slachtoffers verzoekt de strafrechtadvocaat de verdachte vrij te spreken, omdat er veel schakels bestaan tussen het moment van handelen en de mogelijke dood van het slachtoffer, wat in redelijkheid niet meer aan de verdachte toe te rekenen valt. Tevens is de strafrecht advocaat ten aanzien van de poging tot zware mishandeling van mening dat er geen sprake was van voorbedachte raad.

 

Oordeel rechtbank Breda

Allereerst stelt de rechtbank Breda vast dat het de verdachte is geweest die samen met medeverdachten de betreffende steen op de weg heeft gelegd. Voorts oordeelt de rechtbank dat  er bij de verdachte in ieder geval voorwaardelijke opzet was op de dood van verkeersdeelnemers. De verdachte heeft de 40 kilo zware kei in ieder geval 96 meter getild en heeft even pauze gehad door de steen weg te leggen, wat volgens de rechtbank Breda voldoende tijd was voor de verdachte om gedurende een aantal minuten zich over zijn voorgenomen daad te beraden en zich daar rekenschap van te geven. Al met al acht de rechtbank Breda dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot moord in vereniging.

De rechtbank Breda veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld. Zo moet de verdachte zich gedurende een periode melden bij de jeugdreclassering, moet de verdachte medewerking verlenen aan het opstellen en naleven van weekschema’s,  zal hij zich in behandeling laten stellen van Novadic Kentron en moet de verdachte gedurende de proeftijd onderwijs of een andere dagbesteding volgen. 

Verder heeft de rechtbank Breda de verdachte veroordeelt tot een werkstraf van 100 uren en tot een leerstraf van 50 uren. Tot slot heeft de rechtbank Breda de verdachte een betalingsverplichting opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat poging moord Breda

Indien u zelf wordt verdacht van poging tot moord kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor poging tot moord direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op