48 maanden gevangenisstraf voor ontucht, 12 maal gepleegd

48 maanden gevangenisstraf voor ontucht, 12 maal gepleegd

Op 7 november 2017 heeft de rechtbank Breda een verdachte van ontucht veroordeeld tot 48 maanden gevangenisstraf. 

48 maanden gevangenisstraf voor ontucht, 12 maal gepleegd

Aan de verdachte in deze zaak is 11 maal verkrachting ten laste gelegd en ontucht 12 maal gepleegd. De politie is benaderd door een getuige, een vriend van de verdachte. Verdachte was doctorandus in de geneeskunde en had een massagekamer in huis, waar de vrouw van getuige ook kwam. De vrouw van de getuige had last van haar baarmoeder, waarop verdachte voorstelde een inwendig onderzoek te doen, wat ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De getuige kwam er achter dat de verdachte het nichtje van de getuige, toen net 18 jaar oud en een vriendin van dit nichtje had benaderd voor een inwendig onderzoek. Er bleek dat de verdachte bij meerdere vrouwen onderzoeken had afgenomen. De woning van de verdachte werd doorzocht, waar onder andere een laptop is gevonden met pornografische zoekslagen en teruggevonden seksuele zoektermen via Google en andere websites. Ook stonden er seksuele video’s op de laptop met een ‘gynaecoloog’ of ‘dokter’. Op de telefoon van de verdachte werden foto’s aangetroffen van naakte vrouwen, waarop de behandelkamer van de verdachte te zien was.

 

Standpunt van de advocaat voor ontucht

De advocaat van de verdachte bepleitte dat de rechtbank Breda niet tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde kon komen. Ten aanzien van de verkrachting voerde de advocaat aan dat er geen sprake was van geweld, bedreiging met geweld of iets dergelijks, waardoor dwang niet kan worden aangetoond. Ten aanzien van het ten laste gelegde ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen stelt de advocaat dat dit eveneens niet bewezen kan worden verklaard, nu de verdachte niet werkzaam was in de maatschappelijke zorg/gezondheidszorg, dat de aangeefsters niet als patiënt of cliënt aan zijn hulp waren toevertrouwend en dat er geen sprake was van ontuchtige handelingen.

 

Oordeel rechtbank Breda

De rechtbank Breda oordeelde dat de door verdachte uitgevoerde handelingen steeds verder gingen; van schijnbaar onschuldige massages, naar intiem onderzoek (borstonderzoek en uitstrijkjes), naar seksueel getint onderzoek. De rechtbank Breda stelde zich voor de vraag of aangeefsters zijn gedwongen de door verdachte verrichte handelingen te ondergaan. De rechtbank Breda oordeelt dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte zich voor heeft gedaan als arts. De rechtbank Breda oordeelt echter dat uit alle verklaringen van aangeefsters blijkt dat zij vrijwillig hebben meegewerkt aan de onderzoeken van de verdachte  en zij konden weigeren. De rechtbank Breda is het met de advocaat van de verdachte eens, dat de verdachte moet worden vrijgesproken van verkrachting en doet dit dan ook.

Ten aanzien van de ontuchtige handelingen oordeelde de rechtbank Breda als volgt. De verdachte was werkzaam als (sport)masseur in de gezondheidszorg. Er kan dan ook worden gesteld dat er tussen verdachte en aangeefsters een verhouding is ontstaan waarbij de aangeefsters zijn aan te merken als patiënt/cliënt die aan de zorg van de verdachte waren toevertrouwd. Uit de bewijsstukken kan worden afgeleid dat de aangeefsters er van uit gingen dat de verdachte arts was, vanuit welke rol hij meerdere soorten medische onderzoeken en behandelingen aanbood, welke werden uitgevoerd in de behandelkamer bij verdachte thuis. De rechtbank Breda oordeelde dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht, gepleegd met iemand die zich als patiënt aan zijn zorg heeft toevertrouwd, meermalen gepleegd. De rechtbank Breda legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 48 maanden.

 

Advocaat ontucht in Breda

Deze zaak is een mooi voorbeeld van het feit dat een ervaren advocaat een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u kan bereiken. Dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat is in deze zaak immers vrijspraak bereikt voor verkrachting, 11 maal gepleegd. Indien de verdachte hiervoor wel was veroordeeld, was de straf vele malen hoger geweest. Bent u verdachte in een soortgelijke zaak? U kunt zich laten bijstaan door een ervaren advocaat voor ontucht in Breda. Zaken zoals deze zijn vaak emotioneel zwaar beladen, waardoor het niet onverstandig is een ervaren advocaat in te schakelen, die voor u het woord kan voeren. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat voor ontucht in Breda direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op