Gevangenisstraf voor seksuele relatie met jongen tussen 13 en 14 jaar door 10 jaar oudere man

Gevangenisstraf voor seksuele relatie met jongen tussen 13 en 14 jaar door 10 jaar oudere man

De rechtbank Breda heeft op 23 maart 2018 uitspraak gedaan in een zaak over ontucht.

Gevangenisstraf voor seksuele relatie met jongen tussen 13 en 14 jaar door 10 jaar oudere man

In deze zaak stond een man terecht die een seksuele relatie onderhield met een 10 jaar jonger slachtoffer (tussen de 13 en 14 jaar oud). De verdachte werd verdacht van verkrachting, ontucht, een minderjarige bewegen tot ontucht door giften of beloften en het bezit van kinderporno.

 

Standpunt strafrechtadvocaat ontucht Breda

De advocaat heeft bepleit dat de rechtbank Breda niet tot een bewezenverklaring kon komen voor verkrachting. De advocaat stelde hiertoe dat er geen sprake was van geweld of bedreiging met geweld, of wel van een andere feitelijkheid waarmee verdachte het slachtoffer zou hebben gedwongen tot seksuele handelingen. Doordat dit ontbrak bepleitte de advocaat vrijspraak. De strafrechtadvocaat stelde wel dat ontucht met iemand tussen de 12 en 16 jaar bewezen kon worden, door de bekennende verklaring van de verdachte. Hetzelfde gold voor het bezit van kinderporno, doordat de verdachte foto’s van het slachtoffer in bezit heeft gehad, die bestempeld kunnen worden als kinderporno.

 

Oordeel rechtbank Breda

Ten aanzien van de tenlastegelegde verkrachting oordeelde de rechtbank Breda het navolgende. De rechtbank Breda volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat. De verdachte dreigde/benoemde zelfmoord. De rechtbank Breda ziet geen verband tussen deze daden en de seksuele contacten die de verdachte en het slachtoffer hebben gehad. De rechtbank Breda concludeert immers dat de verdachte het hier alleen over heeft gehad aan het einde van het contact tussen beiden, de seksuele contacten hadden toen al plaatsgevonden. Ook is er naar de mening van de rechtbank Breda onvoldoende blijk van een geestelijk/lichamelijk overwicht dat slachtoffer daar geen weerstand aan kon bieden, uit de verklaringen van het slachtoffer blijkt namelijk dat hij durfde te zeggen dat hij ergens mee wilde stoppen of dat hij iets niet wilde en dat verdachte daar gehoor aan gaf. De rechtbank Breda oordeelt dat de enkele omstandigheid dat de verdachte ouder was dan het slachtoffer, nog niet maakt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting, de rechtbank Breda spreekt de verdachte dan ook vrij van verkrachting.

De ontucht wordt door de rechtbank Breda wel wettig en overtuigend bewezen verklaard, onder andere door de bekennende verklaring van de verdachte.

Ten aanzien van het feit dat de verdachte de minderjarige heeft bewogen tot ontucht door giften of beloften oordeelde de rechtbank Breda als volgt. De verdachte heeft verklaard dat hij het slachtoffer inderdaad geschenken en geld gaf, maar dat dit zou zijn geweest zonder de bedoeling om seksuele handelingen te (laten) verrichten, die geschenken kwamen volgens de verdachte voort uit liefde. De rechtbank Breda acht het ten laste gelegde echter wettig en overtuigend bewezen, de verdachte gaf geschenken en geld aan het slachtoffer of stelde het in het vooruitzicht, om het slachtoffer te bewegen seksuele handelingen te verrichten of te dulden.

Tijdens het onderzoek naar kinderporno zijn er in totaal 224 foto’s en 29 filmpjes aangetroffen, die kinderpornografisch van aard zijn. Dit ten laste gelegde feit wordt wettig en overtuigend bewezen verklaard door de rechtbank Breda.

 

Advocaat ontucht Breda

Wanneer u zelf wordt verdacht van ontucht kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat in Breda. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De raadsman zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat in Breda voor ontucht direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Fatal error: Call to a member function getType() on null in /www/htdocs/advoc/private/compile/www.singeladvocaten.nl/52270a72bff0600ba7c728d53ad4f4608a72a75a.file.include.tpl.php on line 30