Ontploffing op galerij door illegaal vuurwerk

Ontploffing op galerij door illegaal vuurwerk

De rechtbank Limburg heeft op 29 november 2019 uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk.

Ontploffing op galerij door illegaal vuurwerk

De verdachte in deze zaak stond terecht voor betrokkenheid bij illegaal vuurwerk. Hij werd er immers van verdacht samen met een ander opzettelijk illegaal vuurwerk (een cobra 6) tot ontploffing te hebben gebracht bij een woning. Daarnaast stond de verdachte terecht voor het opzettelijk te hebben opgeslagen, voorhanden te hebben gehad, te hebben vervaardigd dan wel een ander ter beschikking te hebben gesteld van professioneel illegaal vuurwerk. De verdachte werd bijgestaan door een advocaat uit Breda.

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren advocaat Breda kan u bijstaan!

 

Feiten en omstandigheden

In de desbetreffende nacht werd het slachtoffer wakker van een harde knal. De politie concludeert uit onderzoek dat op de galerij van de woning een zwaar explosief tot ontploffing is gebracht. Hierdoor is schade ontstaan aan het raam boven de voordeur van de woning van het slachtoffer. Op de galerij zit een zwarte vlek op de grond die afkomstig is van de explosie, ook is het beton beschadigd op die plek. De politie heeft geconstateerd dat door de explosie van illegaal vuurwerk gemeen gevaar is ontstaan voor goederen en dat er levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel is ontstaan voor personen, bewoners, passanten en dieren die zich in de nabijheid van de plaats van ontploffing van het illegaal vuurwerk bevonden.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft verklaard dat hij samen met de medeverdachte naar de woning van het slachtoffer is gereden en dat hij illegaal vuurwerk richting de woning van dit slachtoffer heeft gegooid. Hij heeft verklaard dat het een impulsieve actie was en dat er geen sprake was van een vooraf besproken plan. Het was zijn bedoeling om het slachtoffer flink te laten schrikken.

 

Oordeel rechtbank Limburg

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte de desbetreffende nacht een ontploffing teweeg heeft gebracht op de galerij van de woning van het slachtoffer door willens en wetens aangestoken illegaal vuurwerk, een cobra 6, naar de woning te hebben gegooid. Door de ontploffing van het vuurwerk was er gemeen gevaar voor goederen te duchten. Door illegaal vuurwerk, aangestoken, op de galerij van een woning te gooien was schade aan de woning voorzienbaar. Dit gevaar heeft zich ook verwezenlijkt doordat er schade is ontstaan aan het raam boven de voordeur van de verdachte en door schade aan het metselwerk en de voorgevel van de woning. De rechtbank is voorts van mening dat het voor de verdachte voorzienbaar was dat door de ontploffing levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de bewoner van de woning, dan wel een ander, te duchten was. Al met al acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk illegaal vuurwerk tot ontploffing heeft gebracht bij een woning. Ook het overige tenlastegelegde acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen.

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals een contact- en locatieverbod.

 

Advocaat Breda illegaal vuurwerk

Zelf verdacht van betrokkenheid bij illegaal vuurwerk? Een ervaren advocaat uit Breda kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat uit Breda gespecialiseerd in illegaal vuurwerk direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op