Gevangenisstraf voor miljoenenverduistering tijdens dienstbetrekking door Rechtbank Breda

Gevangenisstraf voor miljoenenverduistering tijdens dienstbetrekking door Rechtbank Breda

Op 19 juli 2017 heeft de Rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot verduistering tijdens dienstbetrekking.

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat hij zich gedurende een periode van drie jaar, schuldig heeft gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking. Hij heeft daarbij in totaal bijna een miljoen euro van zijn werkgever verduisterd. Verdachte was hoofd administratie bij het bedrijf waar hij werkzaam was. Tijdens de uitoefening van deze functie heeft hij geldbedragen naar zijn eigen bankrekening overgemaakt. Met het geld van zijn werkgever heeft hij gedurende een lange tijd een luxe leven geleid. Na ontdekking is verdachte naar het buitenland gevlucht.

De Officier van Justitie acht het feit wettig en overtuigend bewezen, mede gelet op de bekennende verklaring van verdachte. De advocaat van de verdachte uit Breda refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering tijdens dienstbetrekking. Dit blijkt uit het proces-verbaal van aangifte, het proces-verbaal van bevindingen over de omvang van het fraudebedrag en de bekennende verklaring van verdachte.

De Officier van Justitie is van mening dat er aan verdachte een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd dient te worden. De advocaat van verdachte vraagt de rechtbank Breda rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Hij is pas getrouwd en er is een kindje op komst. Ook is verdachte voornemens om zo spoedig mogelijk het geldbedrag terug te betalen aan zijn voormalige werkgever.

Bij de bepaling van de straf houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Volgens de rechtbank heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op het in hem gestelde vertrouwen door zijn werkgever. Hij heeft een bedrag van bijna een miljoen euro op slinkse wijze naar zijn bankrekening overgemaakt. Het buitgemaakte geld heeft hij naar eigen zeggen uitgegeven en is verdwenen, waardoor zijn werkgever grote financiële schade heeft opgelopen. Uit het dossier blijkt dat verdachte met dit geld een luxe leventje heeft geleid. De rechtbank is dan ook van oordeel dat een lange gevangenisstraf op zijn plaats is. Volgens de richtlijnen zou een gevangenisstraf van 24 maanden het uitgangspunt zijn, maar er is sprake van diverse strafverzwarende factoren.

Allereerst blijkt dat verdachte in 2007 en 2010 is veroordeeld voor soortgelijke feiten. De laatste keer is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden wegens een miljoenenoplichting van zijn toenmalige werkgever. Dit heeft hem er niet van weerhouden om kort nadat hij was vrijgekomen, opnieuw in de fout te gaan. Volgens de rechtbank is de kans op recidive dus groot.

Ook weegt de rechtbank de lange duur van verduistering van verdachte mee en de mate waarin hij daaruit voordeel heeft verkregen. Tevens neemt de rechtbank in zijn oordeel mee dat verdachte kort na ontdekking van de fraude door zijn werkgever, is vertrokken naar het buitenland en gedurende een lange tijd voortvluchtig is geweest. Door al deze strafverzwarende factoren komt de rechtbank tot de conclusie dat een gevangenisstraf van 42 maanden, passend en geboden is.

Uit deze zaak blijkt dat voor verduistering tijdens dienstbetrekking hoge straffen opgelegd worden. Als u verdacht wordt van verduistering, neemt u dan gratis contact op met een advocaat in Breda. Als ervaren advocaat kunnen wij vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak bereiken.


 

Geschreven door

Op

Bekijk meer van

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op