Per 1 maart 2017: recht op bijstand bij politieverhoor

Per 1 maart 2017: recht op bijstand bij politieverhoor

Per 1 maart 2017 recht op bijstand van advocaat tijdens politieverhoor

Per 1 maart 2017: recht op bijstand bij politieverhoor

Per 1 maart 2017 zijn er twee nieuwe wetten over het recht van een verdachte op bijstand van een raadsman in werking getreden. Het gaat om bijstand voorafgaand en tijdens het politieverhoor. Het besluit bevat regels over de inrichting van en de orde tijdens het verhoor door opsporingsambtenaren waaraan ook de advocaat van verdachte deelneemt.

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit in Breda, zal het politieverhoor daar ook plaatsvinden. Uw advocaat in Breda kan direct na aanvang en direct voor afloop van het verhoor vragen stellen en u sturen tijdens het verhoor. De politie is verplicht om uw advocaat daartoe in de gelegenheid te stellen.

Daarbij is een advocaat tijdens het verhoor bevoegd om de verhorende politieagent erop te wijzen als de verdachte een vraag niet begrijpt of als de toestand van de verdachte een voortzetting van het verhoor verhindert. Ook mag een advocaat de verhorende ambtenaar erop aanspreken als er sprake is van ongeoorloofde druk. Hiermee wordt namelijk het pressieverbod geschonden.

Ook kan een raadsman, of u als verdachte, vragen om onderbreking van het verhoor voor onderling overleg tussen raadsman en verdachte. Een advocaat is alleen bevoegd vragen te beantwoorden namens verdachte als de verdachte en de verhorende ambtenaar hiermee instemmen. Als de verhorende ambtenaar het doelmatig en redelijk acht kan hij de raadsman meer inbreng tijdens het verhoor toestaan. Ook kan een strafrechtadvocaat belangrijke zaken opmerken in het proces-verbaal. Hierin wordt het verhoor schriftelijk weergeven.

De tweede wet die in werking is getreden met betrekking tot het verhoor gaat over de eerste fase van het opsporingsonderzoek. De termijn voor het ophouden voor verhoor wordt verlengd van zes naar negen uur, zodat er meer ruimte bestaat voor de bijstand van een advocaat bij het verhoor.

 

Strafrechtadvocaat Breda politieverhoor 

Nu het recht op een raadsman tijdens het verhoor is ingevoerd, is het verstandig om van uw recht gebruik te maken. Een raadsman heeft vaak veel invloed op de afloop van uw strafzaak in Breda. Als u bent uitgenodigd voor een politieverhoor, neemt u dan gratis contact op met een ervaren strafrecht advocaat in Breda.

Geschreven door

Op

Contact met advocaat

Een ervaren strafrechtadvocaat neemt gratis & zonder verplichtingen contact op