Hij is direct en zet zich vol overgave in

Ik ben betrokken geraakt bij een zeer vervelende kwestie, waarin er diefstal ten laste werd gelegd. De heer Arts heeft mij bijgestaan gedurende dit proces. Het bleek niet noodzakelijk te zijn om persoonlijk met elkaar af te spreken. Voor mij is dit een plezierige gang van zaken. Op een kundige manier heeft hij de casus voorbereid, waarbij wij via de mail en de telefoon het contact onderhielden. Naarmate de zittingsdag naderde hebben we uitvoerig de casus door besproken. Tijdens de zitting bij de politierechter in Den Haag heeft hij zich doortastend ingezet. Hij heeft een stellige pleidooi gehouden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een vrijspraak. Ik ben zeer tevreden op de manier waarop de heer Arts in zijn werk staat. Hij is direct en zet zich vol overgave in, ik kan hem van harte aanbevelen.
★★★★★ ☆☆☆☆☆
Geplaatst door Tarali B.
Advocaat mr. S. (Sander) Arts