En die kwam er gelukkig ook, ik ben vrijgesproken

Nadat ik ben beschuldigd van verduistering in dienstbetrekking, heb ik Singeladvocaten ingeschakeld. Voordat ik naar het politieverhoor ben gegaan heb ik telefonisch gesproken met een van de advocaten. Na het verhoor heb ik een strafbeschikking ontvangen. Na overleg met Singeladvocaten heb ik besloten hiertegen in verzet te gaan. Na 2 jaar moest ik voor de politierechter in Lelystad verschijnen. Met de advocaat van Singeladvocaten telefonisch gesproken een week daarvoor en een halfuur voor de aanvang van de zitting afgesproken. Hier kon ik mijn verhaal nogmaals doen en wees zij mij op dingen die ik goed moest uitleggen bij de politierechter. Vooral het gesprek voor de zitting heb ik als erg prettig ervaren. De advocaat stelde mij op mijn gemak en gaf mij het vertrouwen op een goede afloop. En die kwam er gelukkig ook, ik ben vrijgesproken door de politierechter in Lelystad. Singeladvocaten, héél erg bedankt voor de hulp.
★★★★★ ☆☆☆☆☆
Geplaatst door N. M.
Advocaat mr. J.M. (Jolanda) Veldman