Fraude onderzoek door de FIOD? Schakel direct een fraude advocaat in

Als er een fraude onderzoek tegen u loopt

Een fraude onderzoek van de FIOD/Belastingdienst begint voor u als verdachte meestal pas als er ineens een doorzoeking plaatsvindt van uw woning of bedrijfsruimte. Ook kunt u een uitnodiging krijgen voor een politieverhoor door de fiod, om u te ondervragen. Het is zelfs mogelijk dat u daarbij wordt aangehouden.

Als de fiod of belastingdienst onderzoek naar fraude doet, begint dat vaak lang voordat u van het onderzoek op de hoogte komt. Dit kan door een aangifte zijn, zoals een curator bij faillissement, of door een melding van een bank, bijvoorbeeld op grond van de WWFT (wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme). Een bank is namelijk verplicht melding te doen van verdachte transacties, waarbij de enkele hoogte van een bedrag al aanleiding voor onderzoek kan zijn.

 

Waar gaat het fraude onderzoek eigenlijk over?

Een fraude onderzoek van de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst) of de SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporings Diens) kan over tal van strafbare feiten gaan. Denkt u dan bijvoorbeeld aan:

 

 • Witwassen, zowel schuldwitwassen, opzet witwassen als gewoonte-witwassen
 • BTW fraude of omzetbelasting fraude, waaronder btw (caroussel) fraude
 • Valsheid in geschrift door het vervalsen van facturen of een boekhouding
 • Het doen van onjuiste belastingaangiften of btw aangiften
 • Het opzettelijk niet correct afdragen van werkgeverslasten voor werknemers
 • Bedrieglijke bankbreuk, waaronder benadeling van schuldeisers en het niet voeren van boekhouding
 • Oplichting of beleggingsfraude
 • Mensenhandel of mensensmokkel (uitbuiting van mensen).

 

Fraude Advocaat & verhoor van politie

Als u wordt verdacht in een fraude onderzoek, kunt u zich door een fraude advocaat laten bijstaan. Dit kan al in de fase van het verhoor. U heeft namelijk het recht om voorafgaand aan uw verhoor én tijdens uw verhoor, u door een advocaat te laten bijstaan.

Wij regelen een verhoordatum met u en de verbalisanten, adviseren u over het verhoor, gaan met u mee naar het verhoor en zorgen ervoor dat het verhoor eerlijk en correct verloopt. Wij grijpen hierbij regelmatig in, als wij merken dat suggestieve vragen worden gesteld en het verhoorplan te sturend is opgesteld. Ook kunt u tijdens het verhoor om een ondebreking ('time out') vragen om met ons als uw advocaat te overleggen. Ten slotte zorgen wij met u dat úw verklaring op een correcte wijze wordt opgenomen, zodat u later niet een verklaring krijgt tegengeworpen die u helemaal niet heeft afgelegd zoals u wordt voorgehouden.

Het is in fraude onderzoeken belangrijk zo spoedig mogelijk deskundige hulp in te schakelen. Het zijn vaak complexe onderzoeken en u moet zich goed realiseren dat de fiod/belastingdienst al maanden en soms al jaren onderzoek heeft gedaan, vóórdat u hiervan op de hoogte bent gesteld. Vele getuigen kunnen zijn gehoord, onderzoek bij banken uitgevoerd en telefoons zijn afgeluisterd (taps). De doorzoeking bij een verdachte en het daarna volgende verhoor, is niet zelden een sluitstuk voor politie, waar de bevindigen aan u worden gepresenteerd. Naar onze ervaring gebeurt dit niet altijd op objectieve wijze en het is belangrijk dit verhoor voor te bereiden met een advocaat die u ook tijdens het verhoor zal bijstaan. Anders loopt u het  risico dat u straks een verklaring heeft afgelegd die tegen u wordt gebruikt en die u niet zomaar meer kunt aanpassen of intrekken. Ook als u naar uw stellige mening onschuldig bent, is het van belang goed tegenwicht te bieden en u met hulp van een advocaat voor te bereiden en - kort gezegd - 'niet gek te laten maken'.

 

Wat gebeurt er na mijn politieverhoor door de FIOD?

Nadat u bent verhoord in uw fraude zaak, wordt de zaak mogelijk nog verder onderzocht naar aanleiding van de door u afgelegde verklaring. Vervolgens wordt de afgeronde zaak ter beoordeling voorgelegd aan de officier van justitie, die besluit wat er met de strafzaak moet gebeuren.

Dit kan een einde van de zaak inhouden, ook wel sepot genoemd. Maar ook een vervolging is mogelijk, zoals een gang naar de rechter (politierechter of meervoudige strafkamer) of een zitting bij de officier van justitie (om zitting).

Als uw advocaat blijven wij na de verhoorfase graag nauw betrokken bij de verdere afdoening om zo mogelijk in overleg met u als verdachte én de officier van justitie te kunnen aansturen op een voor u zo gunstig mogelijke afwikkeling van uw strafzaak. Een strafzaak brengt namelijk de nodige emoties en belasting voor u mee, zeker als er ook nog sprake is van een familie of partner in de thuissituatie...

 

Wat is de mogelijke straf in uw fraude zaak

Straffen in een fraude zaak zijn van veel omstandigheden afhankelijk, zoals de ernst van de zaak en de omvang van het geschatte nadeel, het zogenaamde fraude bedrag. Nadat wij de zaak hebben ingelezen en met u besproken kunnen wij u als ervaren fraude advocaat een inschatting geven van uw proceskansen én een mogelijk straf in geval van veroordeling. Dit aan de hand van de richtlijnen in de rechtspraktijk én onze jarenlange ervaring.

Als u het contactformulier invult nemen wij snel contact met u op voor overleg voor het fraude onderzoek dat tegen u loopt. Geheel vrijblijvend en kostenloos!

Advocaat Fraude

Advocaat Fraude

Specialist in fraude onderzoeken

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar fraude advocaat. Hij treedt als advocaat op in vele fraude zaken waaronder de landelijk bekende beleggingsfraude zaak Partrust. Sander is direct en stevig in zijn aanpak, maar informeel.

Actualiteit Fraude Onderzoek

Auteur
Onderwerp
Berichten
Onze werkwijze: uw voordeel

Onze werkwijze: uw voordeel

Deskundig én betaalbaar

 • Duidelijke taal
 • Een betrokken en deskundig advocaat
 • Hulp van een strafrechtspecialist
 • Directe contactgegevens van uw advocaat (email, mobiel & whatsapp)
 • Eerlijke tarieven & Ook Pro Deo!
 • Vaste prijs vaak mogelijk
 • Geen beginneling in uw strafzaak

Contact voor Fraude Onderzoek

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.