Politieverhoor FIOD/Belastingdienst in uw fraude onderzoek

U wordt verhoord in uw fraude onderzoek door politie

Als er een fraude onderzoek tegen u loopt, wordt u op een gegeven moment verhoord door de FIOD of Belastingdienst. Maar moet u daar wel aan meewerken? En hoe gaat dit politieverhoor eigenlijk en wat zijn uw rechten tijdens het verhoor? Kunt u een advocaat meenemen en wat kunnen wij dan voor u betekenen?

Als u verdachte bent in een fraude onderzoek door de FIOD of Belastingdienst, loopt er vaak al geruime tijd een onderzoek tegen u! Getuigen zijn gehoord, informatie bij de Belastingdienst is ingewonnen en bankafschriften zijn bijvoorbeeld opgevraagd bij bankinstellingen. Vervolgens wordt u dan aangehouden (gearresteerd) of uitgenodigd voor een verhoor in het politiebureau. Ook kunt u worden geconfronteerd met een huiszoeking (doorzoeking) onder leiding van de officier van justitie bij een bedrijfsruimte of onderzoeksrechter (rechter-commissaris) bij een woning.

Voor ú is dit vaak het eerste moment dat u van het onderzoek of mogelijke strafvervolging op de hoogte komt. Het is echter goed u te realiseren dat voor de FIOD of Belastingdienst uw verhoor of doorzoeking vaak het sluitstuk (einde) vormt van het opsporingsonderzoek. Men heeft al de nodige bevindingen gedaan en conclusies getrokken en wil u daar dan mee confronteren tijdens een (niet vrijblijvend) politieverhoor. Ook is het mogelijk dat u voor of tijdens de doorzoeking of het verhoor, wordt geconfronteerd met telefoontaps (afluisteren) om te kijken hoe u en derden op een doorzoeking reageren en zo mogelijk aanvullend bewijs tegen u te verkrijgen,

 

Verklaring afleggen of niet tijdens uw politieverhoor?

als verdachte heeft u mogelijk de neiging alles te willen doen om de fiod ambtenaren van uw gelijk en/of onschuld te overtuigen. Dat is een menselijke en logische neiging. Het is echter van groot belang even pas op de plaats te maken en met ons als advocaat te overleggen, óf het wel verstandig is in dit stadium een verklaring af te geven óf een gedeeltelijke of aangepaste verklaring. Een verklaring kan later namelijk niet (zomaar) worden herzien of ingetrokken. Anderzijds is het óók niet altijd verstandig om geen enkele verklaring af te leggen. Ook dát wordt meer en meer tegen verdachten gebruikt in de jurisprudentie (rechtspraak).

Het probleem is echter dat u in dit stadium nog geen afschrift van de processtukken worden verstrekt en u slechts in het algemeen wordt aangegeven waarvan u wordt verdacht. Vaak wordt alleen een wetsartikel genoemd en pleegperiode. Dáár moet u het dan maar mee doen.

Maar let op: Het verklaren op gepresenteerde bevindingen door de fiod, zonder hier goed over na te denken en dit eerst met ons te bespreken als uw advocaat, is niet zonder risico. Het gevaar bestaat dat, als u inhoudelijk ingaat op diverse (financiële) bescheiden en bevindingen, die vaak zien op jaren terug, dat u zich op punten vergist. Dit gebeurt dan ook nog eens in een afhankelijke setting, in een voor u vreemde omgeving en mogelijk zelfs wanneer u van uw vrijheid bent beroofd, na een aanhouding. Ook maken wij als advocaat vaak een veel te suggestieve vraagstelling mee en een aandringen door het verhoorteam, met vragen als: 'dit kan toch niet anders dan...'. Als u daar dan vervolgens onder druk op antwoord, legt u een verklaring af die later ten onrechte tégen u wordt gebruikt! En die u helemáál niet zo heeft bedoeld. Maar leg dat dan maar eens uit aan een rechter!

Kortom: Juist in financiële of fiscale strafzaken, is het van groot belang goed met ons als uw advocaat te overleggen óf een verklaring door u wordt afgelegd en over welke (mogelijke) punten...

 

Hoe gaat uw verhoor bij de fiod of belastingdienst eigenlijk

Het politieverhoor begint vaak met het vaststellen van uw identiteit. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden vastgelegd in het politiesysteem (genaamd: PROGIS) waarbij uw vingerafdrukken en gezichtsfoto worden afgenomen.

Mogelijk wordt u aangehouden, wat betekent dat u niet vrij bent te gaan. Dit geldt dan in beginsel voor een periode van 9 uur. Als de FIOD ambtenaren u langer vast willen houden, dan kunt u in verzekering worden gesteld. Dat betekent dat u voor een periode van drie dagen kunt worden vastgehouden voor onderzoek, welke periode ook kan worden verlengd. Als u nog langer moet blijven, dan dient daarvoor toestemming (bewaring) te worden gevraagd aan de rechter-commissaris.

In de meeste gevallen vindt geen aanhouding plaats, duurt het verhoor een dag of wordt men na in verzekeringstelling weer vrijgelaten. Als uw advocaat nemen wij meestal contact op met de verhoorders om een inschatting te krijgen (die ú meestel niet krijgt) en eventuele aanhouding danwel inverzekeringstelling te voorkomen/

Vervolgens wordt u op uw zwijgrecht gewezen en zal het verhoor beginnen, aan de hand van een door de politie opgesteld verhoorplan (schema).

U bent overigens niet (offiiceel) verplicht te verschijnen na een uitnodiging. Alleen zult u worden aangehouden (gearresteerd) als u zonder reden van verhindering niet verschijnt. Van uitstel komt dus geen afstel! Het is verstandig dit door ons als uw advocaat te laten regelen zodat u wordt verhoord op een moment dat voor iedereen akkoord is, dus zowle voor ú, ons als uw advocaat én het verhoorteam. 

Overigens is de vraag of u antwoord geeft op gestelde vragen een geheel andere. Dát bent u namelijk niet verplicht (het zogenaamde zwijgrecht). Zoals besproken is het zeer verstandig met ons als uw fraude advocaat te bespreken, voorafgaand aan uw verhoor, óf en in hoeverre het verstandig is om een beroep te doen op uw zwijgrecht.

 

Advocaat bij uw verhoor aanwezig

Als verdachte heeft u niet alleen het recht om te zwijgen. U heeft óók het recht ons als uw advocaat bij uw verhoor aanwezig te laten zijn. 

Tijdens het verhoor staan wij aan uw zijde. Wij zorgen dat de vraagstelling van de verhoorders van fiod of belastingdienst begrijpelijk is en niet (te) suggestief, zodat u niet op oneerlijke wijze 'in de val wordt gelukt'. Regelmatig grijpen wij tijdens verhoren in als advocaat van verdachten. Ook kunt u tijdens het verhoor om een time out vragen voor overleg, wat wij ook doen als wij vinden dat overleg nodig is, zowel inhoudelijk als over de wijze waarop het politieverhoor tot dat moment verloopt

Last but not least, zorgen wij ervoor dat de verklaring, én de vraagstelling, op een juiste wijze op papier wordt gezet als uw verklaring. Een verklaring die vaak een belangrijk bewijsmiddel kan vormen in een mogelijke latere strafzaak, zowel belastend áls ontlastend! 

Het betreft dus een belangrijk moment in uw strafproces, waar u beter niet alleen in kunt gaan.

Als u het contactformulier invult nemen wij als ervaren (fraude) advocaat vrijblijvend contact met u op. U kunt ook de beoordelingen van onze eerdere klanten lezen om onze wijze van werken en aanpak te zien.

Contactformulier advocaat politieverhoor FIOD/Belastingdienst

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.
Advocaat Fraude

Advocaat Fraude

Specialist in fraude onderzoeken

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 24 jaar fraude advocaat. Hij treedt als advocaat op in vele fraude zaken waaronder de landelijk bekende beleggingsfraude zaak Partrust. Sander is direct en stevig in zijn aanpak, maar informeel.

Nieuws Politieverhoor Fiod

Auteur
Onderwerp
Berichten

Contact Advocaat FIOD verhoor

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.