Duidelijk betrokken.

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht en dienstverlening

Als u een overeenkomst sluit voor het verrichten van diensten, is sprake van opdracht. Als de overeenkomst betrekking heeft op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (zoals het bouwen van een huis) is sprake van een aannemingsovereenkomst.

Voor de overeenkomst van opdracht gelden bijzondere regels, naast de algemene regels voor contracten. Zo is de opdrachtgever een redelijk loon verschuldigd aan de opdrachtnemer indien geen prijs is afgesproken. Tevens kunt u de opdracht (in beginsel) te allen tijde stopzetten, maar in bepaalde gevallen bent u een schadeloosstelling verschuldigd aan de opdrachtnemer (de uitvoerder).

Het kan verstandig zijn om u in geval van problemen bij opdracht te laten bijstaan door een advocaat, mede gezien de bijzondere regels die van toepassing zijn op deze soort overeenkomst.

Neemt u gerust contact met ons op met ons via ons contactformulier om de mogelijkheden in uw zaak te bespreken.

terug